כתבה בלאישה מגזין תיירות סתיו 2007 ענת מרדכי
http://www.kbw.co.il/imgs/site/ntext/11.pdf