האתר התוסס מרץ 2014
היקב המדברי הראשון יקרא מעתה יקב רמת נגב