גלובס טעימות מחבל היין הותיק
טעימות יין מהחבל הוותיק ביותר בארץ..