על הקברנה פרנק במגזין החרדי פיין
http://fine-stylish.com/mag/34/