ישראל פרקר בפייסבוק 22
ישראל פרקר על היקב והיינות במטבח לילה פברואר 2015