האתר התוסס מרץ 2014

היקב המדברי הראשון יקרא מעתה יקב רמת נגב