גלובס טעימות מחבל היין הותיק

טעימות יין מהחבל הוותיק ביותר בארץ..