ישראל פרקר בפייסבוק 22

ישראל פרקר על היקב והיינות במטבח לילה פברואר 2015