24

24.02.15 איש הענבים על מטבח לילה השקה, קובי קלייטמן