22

22.02.15 – שגיא קופר במרקקה היומית על היינות והיקב